Plan of the merger of Habana Labs sp. z o.o. and Intel Technology Poland sp. z o.o. / Plan połączenia Habana Labs sp. z o.o. z Intel Technology Poland sp. z o.o

Download Merger Plan (pdf 5Mb)

Business name: Habana Labs sp. z o.o.
Seat and registered office: Gdańsk 80-298, Azymutalna 11 Street
Designation of the registry court keeping the company’s file: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS : 0000744065
NIP: 5252759052
Share capital amount : 5,000 PLN